Rapporter

Her kan du lese rapporter fra de som har mottatt støtte fra NSE’s fond.

 • Støtte til å delta på «The power of Programming 2016» i Tyskland.
  Frøydis N. Vik: Rapport

 • Støtte til å reise til konferansen Experimental Biology 2016 og fremføre studie.
  Mia Monique Blakstad: Rapport

 • Støtte til å delta på ESPEN-kongressen 2016 i København.
  Kaia Hevrøy Waage: Rapport

 • Støtte til å delta på ESPEN-kongressen 2016 i København.
  Oddbjørg Stokkeland: Rapport

 • Støtte til å delta på sjømat- og helsekonferansen 2016.
  Linda Kornstad Nygård: Rapport

 • Støtte til etterutdanningskurs i overvekt og metabolisme 2016.
  Hanne L. Løkling og Kristin G. Kommedal: Rapport

 • Støtte til statistikkfag i Oslo
  PhD-student Katina Handeland: Rapport

 • Kurs i mat og helse for foreldre 2014
  Trine Sandum: Rapport

 • Rapport fra IUNS 20th International Congress of Nutrition, Granada 2013
  Marian Kjellevold Malde: Rapport

 • Kurs i mat og helse for foreldre 2012
  Trine Sandum: Rapport

 • European Society for Clinical Nutrition and Metabolism konferansen i Barcelona 2012.
  Hanne Rosendahl Gjessing: Rapport

 • Nutrition Congress Africa 2012
  Sunniva Nordang: Rapport

 • Accelerating Nutrition Action for Africa’s Development in Nigeria, 2012
  Wenche Barth Eide: Rapport

 • Feltarbeid i Vestsahara-2010
  Inger Aakre: Rapport

 • International congress of Nutrition i  Bangkok, Thailand- 2009
  Ingrid E. Barikmo: Rapport 

Pernille Baardseth: Rapport


 • 7th International Conference on Diet and Activity Methods i Washington DC, USA- 2009
  Lisbeth Dahl: Rapport

 • Nordic Obesity meeting – 2009
  Hanne Lessner og Linn Mari Bjørnådal:

 • OCEANIAFOODS Food composition training-2009
  Torun H Totland: Rapport


 • Poster ved International Society for Behavioural Nutrition and Physical Activity (ISBENPA) 2011
  Torunn H Totland: Totland ISBENPA poster 2011 (Not working link)