Søk midler av NSEs fond

For å styrke kontakten mellom norske og utenlandske ernæringsmiljøer har Norsk Selskap for Ernæring opprettet et fond. Fondet ble etablert med basis i midler fra Den nordiske Ernæringskongressen i 1984, Den Europeiske ernæringskongress på Lillehammer i 1999 og sponsormidler fra næringsmiddel og farmasøytisk industri.Fondets avkastning kan benyttes til reisestøtte for medlememmer, invitasjon av utenlandske foredragsholdere, samarbeid mellom NSE og andre organisasjoner mv.

Fondet har et eget fondsstyret som velges av generalforsamlingen annethver år og består av to medlemmer som ikke sitter i styret samt et styremedlem som fungerer som observatør. Midler fra fondet lyses ut hvert år avkastningen tilsier det forsvarlig. Dette bestemmes på generalforsamlingen. Følg med på våre nettsider om utlysning.

Trenger du støtte til ernæringsfaglig oppdatering, møtedeltakelse, nettverksbygging, posterpresentasjon eller liknende? Da oppfordrer vi deg til å søke om økonomisk støtte fra Norsk Selskap for Ernærings fond.