Internasjonalt samarbeid

NSE er nasjonalt kontaktorgan for International Union of Nutritional Sciences (IUNS) og European Federation of Nutritional Societies (FENS). Dette er organisasjoner som fremmer internasjonalt samarbeid, kunskap og informasjon innen ernæringsfeltet. Annethvert år arrangeres henholdsvis den europeiske, European Nutrition Conference, og den internasjonale ernæringskonferansen, International Congress of Nutrtion. NSEs medlemmer har mulighet for å representere NSE på IUNS og FENS sine generalforsamlinger med stemmerett samt å bli engasjere seg i ulike internasjonale initiativ.

IUNS formåle er å fremme fremgang innen ernæringsvitenskap, forskning og utvikling gjennom internasjonalt samarbeid på globalt nivå, og å legge til rette for kommunikasjon og samarbeid blant ernæringsforskere, samt å spre informasjon innen ernæringsvitenskap gjennom moderne kommunikasjonsteknologi.

For å få oppdatert informasjon fra IUNS les mer her.

FENS samler ernæringsselskaper og organisasjoner fra hele Europa for å fremme fremskritt innen ernæringsvitenskap, forskning og utvikling gjennom internasjonalt samarbeid. I tillegg til like formål med IUNS har FENS i oppgave å koordinere de europeiske ernæringsselskapene på europeisk nivå i forhold til europeiske institusjoner og andre selskaper, samt å organisere en europeisk ernæringskonferanse (FENS-konferansen) hvert fjerde år.

NSE organiserte og arrangerte Den 8. europeiske ernæringskonferanse på Lillehammer 17.-19. juni 1999 og Den 8. nordiske ernæringskonferanse i Tønsberg 20. – 23. juni 2004.

Norden

Ernæringsselskaper og organisasjoner i de Nordiske landene som e nasjonale kontaktorgan for IUNS og FENS samarbeider om å arrangere den Nordiske ernæringskonferansen, Nordic Nutrition Conference hvert fjerde år. Vi samarbeider også med de andre Nordiske organisasjonene om å arrangere sommerskole for doktorgradsstudenter. Les mer om de Nordiske ernæringsorganisasjonene her.

NSE organiserte og arrangerte Den 3. nordiske ernæringskonferanse i Bergen 17.-21. juni 1984 og skal igjen være vertskapsland og organiserte og arrangerte Den 13. nordiske ernæringskonferanse i Bergen 17.-19 juni 2024.