Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Stiftelsens formål var å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helsen, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt overfor barn og unge, fremme forskning om ernæring og kosthold, støtte tiltak for bedring av kostholdet og utvikling av informasjonsmateriell.

Stiftelsen ble avviklet etter vedtak av generalforsamlingen i 2021.