Bli medlem

Alle som er interessert i ernæringsspørsmål er velkommen som medlem i NSE. Som medlem kan du benytte deg av følgende fordeler:

  • Invitasjon til møter og kongresser i regi av NSE
  • Lavere deltakeravgift på NSE’s møter
  • Mulighet til å søke midler fra NSE’s fond
  • Delta i debatt og utforming av NSE’s arbeid og strategi
  • Forslags- og stemmerett på generalforsamlingen 
  • Mulighet til å bli medlem av ekspertpanel i IUNS/FENS.