Om oss

Norsk Selskap for Ernæring (NSE) er en interesseorganisasjon for personer med ernæringsfaglig bakgrunn og interesse for ernæring, etablert i 1981. NSE har medlemmer blant annet innen forskning, undervisning, forvaltning, helsetjenester, opplysningsvirksomhet og næringsmiddel- og farmasøytisk industri. NSE har til formål å fremme nasjonalt og internasjonalt ernæringsfaglig arbeid og å styrke kontakten mellom personer og grupper som er engasjert i slikt arbeid.

NSEs fond har som grunnkapital overskudd fra konferanser, kongresser og andre faglige møter arrangert av NSE. Overskudd av fond ved årets slutt lyses ut som søkbare midler året etter. Fondsstyret har tre medlemmer som velges av Generalforsamlingen for to år av gangen.

Styremedlemmer og Fondsstyremedlemmer innstilles og velges av Generalforsamlingen (medlemmene). Les mer om nåværende styrer her.

NSE er nasjonalt kontaktorgan for International Union of Nutritional Sciences (IUNS) og European Federation of Nutritional Societies (FENS). Dette er organisasjoner som fremmer internasjonalt samarbeid, kunskap og informasjon innen ernæringsfeltet. Annethvert år arrangeres henholdsvis den europeiske, European Nutrition Conference, og den internasjonale ernæringskonferansen, International Congress of Nutrtion. NSEs medlemmer har mulighet for å representere NSE på IUNS og FENS sine generalforsamlinger.