Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Stiftelsens formål er å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helsen, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt overfor barn og unge, fremme forskning om ernæring og kosthold, støtte tiltak for bedring av kostholdet og utvikling av informasjonsmateriell.

​Her kan du se vedtektene til LSKH.

Styret:

​Leder: Linn Bøhler
Nestleder: Mona Bjelland
Kasserer: Irene Teigen Paulsen
Vara: Nicolai A Lund.Blix

Les om historikken til Landsforeningen for kosthold og helse i Norsk Tidsskrift for Ernæring, side. 6.

Årsberetning

2018

​Prosjekter som fikk midler i 2018.

Søker: Frelsesarmeens barne- og familievern
Navn på prosjekt: God mat og Nesten Voksen
Formål: Øke kunnskapen om kostholdets betydning for helse og å veilede ungdom til å benytte kostholdsråd og tips som er anbefalte fra myndighetenes side.


Søker: Fritidsklubben på Telneset
Navn på prosjekt: Lokalmat: kulturarv og sunn ernæring
Formål: Utnytte det helhetlige landbruksmiljøet i grenda for å kunne gi barna våre praktisk og teoretisk kunnskap om matvareproduksjon, råvarer og mattradisjoner, samt ernæringsmessige fordeler de ulike matvarene utgjør.


Søker: Roan frivillighetssentral SA
Navn på prosjekt: Med lokalmat på menyen
Formål: Lære om, lære å kjenne og nyttiggjøre seg det mangfold av mat som finnes i lokalmiljøet gjennom fiske, fangst og plukking av sopp og bær som grunnlag for å lage spennende matretter med kortreiste råvarer.


Søker: INSPIRIA science center
Navn på prosjektet: Matglede
Formål: Målet vårt er å øke kunnskapen, handlekraften og bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge innen kosthold og helse. Vi vil utvikle en opplevelse som sikrer at barn og unge forstår hvor viktig kost er for helsen og som gir dem egne verktøy for å ha et godt kosthold. Vi vil gi elevene et eget program der de selv skal lage egen næringsrik lunsj og der de også får kunnskap om hvordan matvalg og helse henger sammen med læring. Slik vil programmet også bidra til bedre grunnlag for læring i skolehverdagen.

Prosjekter som fikk midler i 2017.

Søker: Ungdomskulturhuset, Lillehammer
Navn på prosjekt: Sunt hus – sammen
Formål: Etablere en fast gruppe ungdommer som skal planlegge, lage og
servere mat til kiosken i ungdomshuset, sammen med veileder. Andre
ungdommer trekkes inn i arbeidet, men kjernegruppe vil få
kurs/workshop. Samarbeid med SOS Barnebyer og Enhetene for mindreårige
flyktninger. Materiell oversettes til aktuelle språk.


Søker: Fjaler og Askvoll kommune
Navn på prosjekt: Smaksverkstedet
Formål: Lære barn og unge å lage god, næringsrik og bærekraftig mat i
SFO og som fritidstilbud (samarbeid mellom frisklivssentral,
folkehelsekoordinator, helsesøster og skole/SFO).

Prosjekter som fikk midler i 2016.

Søker: Marie Plahte familie- og aktivitetssenter.
Navn på prosjektet: Kosthold og ernæringskurs for barn med innvandrerbakgrunn
Formål: Gjennom et kurs ønsker vi å lære barn og unge (10-16 år) å lage god og sunn mat. Hensikten er også at dette kan føre til bedre integrering ved å lære om norske matvaner.


Søker: Biblo Tøyen, Deichmanske bibliotek, Kulturetaten
Navn på prosjektet: Biblo Tøyens kjøkken
Formål: Vårt formål er å skape et tilbud for barn og unge mellom 10-15 år med fokus på innblikk i råvareopprinnelse, oppleve at ”sunt er godt”, øke bevisstheten over sin egen og andres matkultur, og ikke minst oppleve mestring og glede over å lage god mat til seg selv. Dette i samarbeid med

Geitmyra Matkultursenter, som sitter på kunnskap og erfaring fra matformidling til og med barn og unge.


Søker: Ungdomshuset Voss (UHV) v/Voss kommune
Navn på prosjektet: Etter skuletid
Formål: De fleste av ungdommene som deltar på «Etter skuletid», har ikke annet fritidstilbud på ettermiddagen. Gruppe som kommer innom, gjør lekser, spiser og lager mat og er sosiale før de reiser hjem.


Søker: Tinnheia fritidsklubb, Fritidsetaten vest, Kristiansand kommune
Navn på prosjektet: Matprosjekt Tinnheia fritidsklubb
Formål: Formålet med prosjektet er å øke kunnskap om kosthold og matlaging. Vi lager alltid mat fra bunnen av, så de som er med lærer seg både grunnleggende teknikker, og hvor kjapt det kan gå lage skikkelig mat, om man bare kan noen grunnleggende ting. Alt fra knivteknikk til jevning av saus/supper, smaking, kjøkkenhygiene etc er en del av opplegget.


​Søker: Beiarn kommune
Navn på prosjektet: Hybelmat, sunn og enkel
Formål: Formålet med vårt prosjekt er å lære barn og unge grunnleggende ferdigheter for å lage næringsrik og enkel mat- tilpasset hybellivet (muligheter og økonomi). Kostholdsprosjektet vil være en større del av et arbeid i kommunen som omhandler drop-out i videregående skole.


​Søker: Sentrum ungdomskafe Chill
Navn på prosjektet: Mat fra alle verdenshjørner
Formål: Lage selvgående hobbykokker. Vår oppgave er å gi ungdommene et alternativ til kjøpesenter og fast food kjeder. Fokus hos oss har hele tiden vært å tilby gode alternativer til denne type mat og på å gi dem egne ferdigheter på å lage egen mat.

Prosjekter som fikk midler i 2015.

Søker: Høgskolen i Oslo og Akershus
Navn på prosjektet: Mat, miljø og helse – hva er et helsefremmende og bærekraftig kosthold?
Formål: Hovedmålet er å samle aktører og miljøer i Norge som berøres av dette temaet i en 2-dagers konferanse, for å oppnå en felles forståelse av dagens situasjon i Norge, men også i et globalt perspektiv, diskutere utfordringer og muligheter fremover, samt etablere nye samarbeid og nettverk på tvers av fagdisipliner, organisasjoner og sektorer i forvaltningen.


​Søker: Foreningen Store norske leksikon
Formål: Formålet med søknaden er å sikre at Store medisinske leksikon har oppdatert og kvalitetssikret informasjon om kosthold og ernæring, utformet for å nå en bred målgruppe. Vi ønsker at folk som søker etter informasjon om disse temaene på nett skal finne gode tekster, skrevet av fagpersoner, med referanser til mer informasjon andre steder. Tekstene skal kommunisere godt med elever og studenter. Hvilke artikler SNL skal ha, vil være basert på analyse av hva fagpersoner mener er viktig, og hva folk søker etter informasjon om.


Søker: Norsk Tidsskrift for Ernæring
Formål: Redaksjonen har startet arbeidet for å bli et vitenskapelig tidsskrift, og den første vitenskapelige artikkelen ble trykket i mars. Grunnen til at vi ønsker status som vitenskapelig tidsskrift er at fagmiljøet trenger et lavterskel sted å publisere, som likevel teller og er meritterende. Vi håper med dette å få flere og bedre artikler på trykk. Redaktør har hospitert hos Tidsskrift for den Norske Legeforening, og har fått mange nyttige råd som kan hjelpe oss videre i prosessen.