Styre

Maria Wik Markhus

Leder: Maria Wik Markhus

Maria er utdannet PhD i ernæring fra Universitetet i Bergen og er ansatt som seniorforsker ved Havforskningsinstituttet hvor hun har arbeidet siden 2009.  Hun har professorkompetanse i ernæring og er svært engasjert i internasjonalt samarbeid og opptatt av å fremme sjømat som en betydelig del av kostholdet for matsikkerhet og ernæring både nasjonalt og globalt. Maria har vært medlem i NSE-styret siden 2011.

Epost: 

Jutta Dierkes

Styremedlem: Jutta Dierkes

Jutta har doktorgrad i human ernæring fra Universitet i Bonn, Tyskland. Siden 2010 har hun vært professor i klinisk ernæring ved Universitet i Bergen. Hun forsker blant annet på helseeffekter av sjømat, vitamin D og på ernæring hos eldre. Hun brenner for internasjonalt samarbeid og studentutveksling. Jutta har vært medlem i NSE styret siden 2021.

Epost: 

Lena Leder

Styremedlem: Lena Leder

Lena har en mastergrad i ernæring fra Universitet Bonn i Tyskland og en PhD i ernæring fra Universitet Oslo. Hun jobber som Manager Science & Content i Kappa Bioscience med hovedansvar for kliniske studier for å undersøke helseffekter av vitamin K2. Lena brenner for internasjonalt samarbeid og har vært med i NSE-styret siden 2022.

Epost: 

Joraan Osterholt Dalane

Styremedlem: Jorån Østerholt Dalane

Jorån har en mastergrad i samfunnsernæring fra tidligere Høgskolen i Akershus. Hun er seniorrådgiver i Mattilsynet, der hun har jobbet siden 2012. Jorån jobber med matvaredata og er fagansvarlig for Matvaretabellen.

Epost: 

Nina Østgaard

Styremedlem: Nina Østgaard

Nina har bare en halv bachelorgrad innen faget ernæring, men tar det igjen med dobbelt så mye engasjement! Hun er en aktiv og inspirerende karriereveileder for helsestudentene på Høyskolen Kristiania til daglig og er seriegründer på fritida. Hun er opptatt av livskvalitet, hvordan helse og ernæring henger sammen samtidig som hun brenner for bærekraft og er opptatt av økologisk mat.

Epost: 

Inger Aakre

Permisjon: Inger Aakre

Inger har en mastergrad i Samfunnsernæring fra OsloMet og doktorgrad i ernæring fra Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen. Siden 2018 har Inger vært ansatt som forsker på sjømat og ernæring på Havforskningsinstituttet. Inger sine hovedinteresser er forskning på jod, tang og tare som mat og globale ernæringsutfordringer. Hun har vært med i styret siden høsten 2021.

Epost: 

Fondsstyre

Katina-Dingtorp-Handeland

Katina Dingtorp Handeland

Katina har en mastergrad (Cand. Scient) i Human ernæring fra Universitetet i København og en PhD i ernæring fra Universitet i Bergen. Hun jobber som forsker i Aker BioMarine, hvor hun blant annet leder humane forskningsstudier rettet mot å undersøke og dokumentere helseeffekter av å spise krill. 

Epost: 

Tekst om Vegard

Epost: