Utlysning av fondsmilder NSE

Menneske-holder-salat

I år utlyser NSE-fond 32.000,-. Midlene som utlyses deles ut til formål og prosjekter som samsvarer med NSEs formålsparagraf.

Les mer og utlysningen og last ned søknadsskjema:
Invitasjon til å søke om økonomisk støtte fra Norsk Selskap for Ernærings fond 2018.
Søknad NSE fond 2018.


Publisert

i

,

av

Stikkord: