SLKH utlyser 200.000 til tiltak som fremmer folkehelse

Mat laging

SLKH sitt formål er bland annet å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helse, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring – spesielt over for barn og unge – og støtte tiltak for bedring av kostholdet.

Les mer om utlysninger.


Publisert

i

,

av

Stikkord: