Nyttige lenker

Foreninger innen ernæring i Norge

NSE – Norsk Selskap for Ernæring

NEFF – Norsk Ernæringsfaglig Forening

KEFF – Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet

NSKE – Norsk selskap for klinisk ernæring

Faglige fora

Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring – Helsedirektoratets side

Andre offentlige aktører

Mattilsynet

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Forskning på mat, ernæring og ernæringsepidemiologi

Universitetet i Bergen

Universitetet i Agder

Universitetet i Oslo

OsloMet

Folkehelseinstituttet

Havforskingsinstituttet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Matforskningsinstituttet – NOFIMA

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) – UiO

NordForsk

Ernæringsutdanninger

Oversikt over ernæringsutdanninger

Anbefalinger og retningslinjer om ernæring og folkehelse

Norge

Helsedirektoratet – Folkehelse/ernæring:

Helsedirektoratets veiviser for ernæringsarbeid på kommunenivå

Helsedirektoratet – Kostrådene

Globalt

WHO –Ernæring

UN Decade of Action on Nutrition (2016 – 2025)

FAO – Food-based dietary guidelines

Committee on World Food Security (CSF)

Data om helse- og ernæringssituasjonen

Norge

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet – Ernæring

Folkehelseinstituttet – Folkehelseprofiler

Helsedirektoratet – Tall og statistikk om ernæring

Globalt

FAO – the State of Food Insecurity in the World

DHS Program

Global Burden of Disease – Country profiles

Global Nutrition Report

UNICEF – Multiple Indicator Cluster Survey

WHO – Health statistics

Flere lenker.

Federation of European Nutrition Societies 

Selskabet for Ernæringsforskning

Finnish Society for Nutrition Research

Matvæla og næringarfrædafelag Islands

Svensk Forening for Klinisk Nutrition