Ledig verv i styret

Kontor laptopp menneske

Norsk Selskap for Ernæring (NSE) har ledig verv i styret i 2020. Styreverv krever medlemskap i NSE og er et frivillig verv hvor du velges for en periode på to år. Som styremedlem i NSE får du være med på spennende arbeid innenfor ernæringsfeltet, planlegging og gjennomføring av konferanser, deltakelse i forskjellige nettverk samt mulighet til å utvide nettverket ditt.

Norsk Selskap for Ernæring (NSE) er en interesseorganisasjon for personer med ernæringsfaglig bakgrunn og interesse for ernæring, etablert i 1981. NSE har medlemmer blant annet innen forskning, undervisning, forvaltning, helsetjenester, opplysningsvirksomhet, næringsmiddel- og farmasøytisk industri.

Norsk Selskap for Ernæring er nasjonalt kontaktorgan for den europeiske og den internasjonale ernæingsorganisasjonen, hhv. Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Dette er organisasjoner som fremmer internasjonalt samarbeid og informasjon innen ernæringsfeltet. Annethvert år arrangeres henholdsvis. Den europeiske og Den internasjonale ernæringskonferansen.

NSEs medlemmer har mulighet for å representere NSE på IUNS og FENS sine generalforsamlinger.

FENS: The Federation of European Nutrition Societies (FENS) er en organisasjon som består av 43 Europeiske ernæringsorganisasjoner, representert av 33 europeiske land. FENS’ hovedarrangement er den Europeiske Ernæringskonferansen som arrangeres hvert fjerde år.

Er dette av interesse for deg bes du ta kontakt med oss i NSE-styret på mail: . Vi ser frem til å høre fra deg!


Publisert

i

av

Stikkord: