Forvarsel om NSE sin generalforsamling

Tarmhelse Hostseminar Hoyskolen Kristiania

Kjære NSE medlem,

Vedlagt følger forvarsel for årets generalforsamling.

Forhåndsvarsel til Generalforsamling i Norsk Selskap for Ernæring, 2017

Årets generalforsamling vil bli holdt torsdag 9. mars 2017 kl. 18.00 på Mattilsynet (rom 401 Video), Ullevålsveien 76, Oslo

Forslag til saker til dagsorden må sendes Styret v/Maria Wik Markhus på e-post:
eller NIFES, PB 2029, 5817 Bergen, innen mandag 20.
februar 2017.

Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

Vennlig hilsen

Maria Wik Markhus
Leder, NSE

Lenke til Forhåndsvarsel til Generalforsamling i Norsk Selskap for Ernæring, 2017.


Publisert

i

,

av

Stikkord: